free-shipping-icon
משלוחים חינם בקנייה מעל 299 ש"ח 10% הנחה על היתרה בסל הקניות לנרשמים חדשים בהקלדת קופון
free-shipping-icon

מדיניות הפרטיות של ערד טקסטיל

1.         כללי

1.1       מדיניות זו הינה מדיניות הפרטיות של ערד תעשיות טקסטיל בע”מ (ח.פ. 520039553), שמשרדה ברחוב פרופסור אברהם פצ’ורניק 5, נס ציונה, ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות שלה (להלן: “ערד טקסטיל”).

1.2       מדיניות פרטיות זו סוקרת בקווים כלליים את השימוש שאנחנו עושים במידע שנאסוף או שתמסור לנו, לרבות בעת שימושך באתר האינטרנט שלנו www.aradtextile.com (להלן: “האתר”) ו/או ביקורך בחנויות הרשת שלנו (להלן: “החנויות”) ו/או בעת מסירת פרטים במסגרת הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או בהרשמה לדיוור ו/או בעת מסירת מידע במסגרת פעילויות, מבצעים והטבות, ו/או בעת שימוש בשירות חשבונית ירוקה/דיגיטלית ועל כל אפיק אחר שדרכו מתקבל מידע (להלן ביחד ולחוד: “השירותים”).

1.3       תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש/התקנון של האתר. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

1.4       אנו מעבדים מידע כי הוא דרוש לנו למטרות המפורטות להלן, ובכלל זה על מנת לספק את שירותינו ומוצרינו ועל מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות”).

1.5       אם אינך רוצה למסור מידע, או שאינך מסכים לתנאים אלה, ככלל לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך יתכן שלא תוכל לעשות שימוש באתר ו/או לקבל מאתנו חלק מהשירותים ו/או לרכוש חלק מהמוצרים, ברכישה מקוונת ו/או רכישה בחנויות. בכל מקרה בו אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אנא הימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר ומפעילות בחנויות.

1.6       ייתכן שנעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. אנא שים לב לשינויים אלו, אשר יופיעו באתר, משום שהם חלים עליך.

1.7       האמור במדיניות פרטיות זו מתייחס באופן שווה לכל מין/מגדר, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2.         המידע שאנו אוספים

2.1       המידע האישי שאנו אוספים כולל את המידע האישי שאתה מוסר במסגרת קבלת שירותים מאיתנו, לרבות באתר או בחנויות, כגון (אך לא רק) שם מלא, מס’ תעודת זהות, כתובת מגורים, מין, תאריך לידה ותאריכים נוספים, פרטי התקשרות (כגון -אימייל, טלפון), מועדי משלוחים, פרטים וכתובת למשלוח, סיסמאות לאתר, פרטי תשלום  (מספרי כרטיסי אשראי אינם נשמרים אצלנו, התשלום באתר ובחנויות מבוצע באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית וכפוף למדיניות הפרטיות הרלוונטית שלה), ההזמנות שביצעת, העדפותיך וכדומה. בנוסף, אנו עשויים לאסוף מידע אישי שאתה מוסר בעת יצירת קשר עמנו, כולל תיעוד הפניות שלך אלינו.

2.2       בנוסף למידע המפורט לעיל, במהלך שימושך בשירותים ייאסף מידע באופן אוטומטי, כגון מידע על מכשיר הקצה ממנו גלשת לאתר, לרבות פרטי מערכת ההפעלה, כתובת ה-IP, היסטוריית הגלישה באתר שלנו, ו/או פרטים על הדפדפן בו אתה משתמש.

2.3       במהלך שימושך באתר המידע יישמר אצלנו גם במקרה שלא תשלים את תהליך הרכישה, וזאת לצורך יצירת קשר איתך, לרבות ב-SMS או בדוא”ל, לבירור וסיוע בהמשך תהליך הרכישה.

2.4       מידע על דפי האתר בהם ביקרת, מידע אודות צריכה, ניטור תהליכי הרכישה, לרבות פרטי רכישות, היסטוריית רכישות.

2.5       מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.

3.         מידע אישי על אחרים

אם אתה מספק לנו מידע על אדם אחר, עליך לקבל את הסכמתו לכך ולשימושים הכתובים במדיניות זו.

4.         מדוע אנחנו אוספים מידע אישי?

המידע שאנו אוספים מיועד בעיקר לשם אספקת שירותינו ומוצרינו. מטרות השימוש כוללות, בין היתר, את אלו:

4.1       כדי לתפעל, לנהל ולספק את המוצרים או השירותים בחנויות ובאתר, לרבות לצורך שיפור והעשרת השירותים והתכנים באתר; תחזוקה באתר; התאמת חווית הגלישה באתר; כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות לאתר; כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;

4.2       ניהול מועדון לקוחות ומתן שירות ללקוחות; ניהול מכירות; יצירת קשר איתך או מענה לפנייתך בטלפון, SMS, דוא”ל או WhatsApp   (אם פנית אלינו באפיק זה).

4.3       תמחור מוצרים/שירותים;

4.4       לצורך עריכת סקרי שביעות רצון באשר למוצרים ו/או לשירותים; על מנת לייעל ולנהל את הקשר שלנו עמך;

4.5       אבטחה, גילוי תרמיות/הונאות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת;

4.6       ביצוע מחקרים ועיבודים על ידי ערד טקסטיל ו/או מי מטעמה, כולל בכלי ניתוח מידע מתקדמים;

4.7       ציות לדרישות חוקיות; הגנה על אינטרסים לגיטימיים וזכויות משפטיות שלנו ושל אחרים; טיפול בבקשותיך השונות כולל עיון במידע ותיקונו או מחיקתו במידת הצורך;

4.8       שיתופי פעולה עסקיים עם צדדים שלישיים;

4.9       פרסום ושיווק שלנו, ומידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף אתנו, כולל פרסום מותאם אישית.

5.         למי מועבר המידע?

ייתכן שנעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במסגרת פעולתנו השוטפת, אך זאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאתך כשהדין דורש זאת, או על פי מדיניות זו.

לשם מימוש המטרות המותרות לנו, אנו עשויים להעביר מידע לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

5.1       קבלני משנה או ספקי מיקור חוץ בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, שירותי אחסון, שירותי תפעול, חברות שילוח ושירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק.

5.2       שותפים עסקיים אחרים, כגון ספקים של שירותים ומוצרים נלווים לצורך מדידה, שיווק, פרסום ופניות שיווקיות.

5.3       אנו רשאים להשתמש במידע, ולהעבירו לצדדים שלישיים על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים) ובהתאם למבוקש בהם, וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין ערד טקסטיל ו/או מי מטעמה.

5.4       בכפוף לדין, בכל מקרה בו החברה תסבור כי מסירת המידע נחוץ למניעת נזק חמור לרכוש של החברה ו/או לרכושם ו/או לגופם של המשתמש ו/או צדדי ג’ ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה;

5.5       בכפוף להוראות הדין, אנו רשאים להעביר מידע במסגרת מכירת כל עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יתחייב להחיל את הוראות ומגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו.

5.6       יתכן שנעביר מידע מחוץ לישראל, כולל למדינות שרמת ההגנה בהן על הפרטיות פחותה מזו הקבועה בישראל, כמו למשל ארה”ב.

5.7       כאשר נשתמש במערכות אנליטיקה ופרסום של צדדים שלישיים כולל Google, Meta (פייסבוק לשעבר), ו- TikTok. מערכות אלו מסייעות לנו למדוד פעולות שונות שלנו ולשפר אותן. המידע יועבר לגופים המפעילים את אותן מערכות, שישתמשו במידע לצורכי פרסום ממוקד וסטטיסטיקה שלהם ובהתאם למדיניות הפרטיות שלהם. והכל כפי שיפורט בהמשך.

לצורך קבלת מידע נוסף אודות עיבוד המידע על ידי צדדים שלישיים הינך מוזמן לעיין במדיניות הפרטיות של Google Analytics כמפורט להלן:

  http://www.google.com/analytics/terms/us.html         

                      http://www.google.com/policies/privacy

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

וכן במדיניות השימוש בקוקיות של Facebook נמצאת שניתן למצוא כאן:

https://www.facebook.com/policies/cookies

6.         קוקיות (Cookies) ואמצעי איסוף מידע אוטומטי

בכדי שנוכל, בין היתר, לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר, לזהות אותך בכניסה חוזרת לאתר ולמשל לחסוך ממך הזדהות מחדש או מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שמילאת בעבר, ערד טקסטיל משתמשת בטכנולוגיה שנקראת קוקיות (Cookies), וכן במזהים אינטרנטיים נוספים. 

קוקיות הן סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן שלך. קבצי הקוקיות נשמרים במכשיר הקצה שברשותך. הקוקיות אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע פעולות כלשהן במחשבך או בטלפון הנייד שלך.

הקוקיות וטכנולוגיות נוספות לרבות מזהי מכשירי טלפון נייד, משואות רשת (web beacons), קבצי Pixel והקלטת פעולות באתר שלנו, מאפשרות לנו, בין היתר לנטר את הפעילות שהנך מבצע באתרים, לנתח את אופן הגלישה והפעולות שעושים משתמשי האתרים ומכותבי דואר אלקטרוני, לשפר את חווית הגלישה והשירות באתרים באופן פרסונלי עבורך, לקבל החלטות עסקיות לגבי מוצרים ושירותים שלנו, כמו גם למדוד את אחוז ההיענות לדיוורים שלנו, הצלחת הקמפיינים השיווקיים שלנו וכיוצ”ב. באמצעות הקוקיות למשל, אנו מקבלים מידע אודות פעולותיך באתרים וכן מקבלים מידע לגבי המחשב (או הטלפון החכם) ממנו נעשית הגלישה: גירסת מערכת הפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, מיקום ועוד.

תשומת ליבך, כי ייתכן שנפנה אליך, בין היתר, למטרות שירות, למטרות שיווקיות ולמטרות לגיטימיות אחרות, על בסיס פעולות שביצעת באתרים, או על בסיס כל מידע נוסף המתקבל מהקוקיות או באמצעותן.

כמו כן, טכנולוגיות אלו וטכנולוגיות דומות אחרות, משמשות אותנו, בין השאר, למטרות אבטחת מידע ומניעת הונאות.

ניתן לנטרל חלק מסוגי הקוקיות. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק קוקיות ממכשיר קצה מסוים שבו הם משתמשים, לחסום קבלה שלהן דרכו או לקבל התראות לפני אחסונן בו. תשומת ליבך, במידה ותנטרל את הקוקיות חוויית השימוש באתרים עשויה להיפגע.

בנוסף, צדדים שלישיים כולל Meta (פייסבוק לשעבר) Google וTikTok  עשויים להשתמש בקוקיות או בטכנולוגיות דומות אחרות (למשל באמצעות כלים כמו Custom Audience, Google Analytics) כדי לאסוף או לקבל מידע מהאתר שלנו וממקומות אחרים ברשת האינטרנט ולהשתמש בו למטרות שלהם כגון לצורך מדידה, ושיווק, כולל משלוח פרסומות. שימוש זה יתבצע בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם או לתנאים אחרים שלהם שחלים עליך (כמו למשל במקרה שבו פתחת אצלם חשבון).

ביכולתך לבקש שלא ייעשו לגבייך שימושים כאמור על ידי אותם צדדים שלישיים באמצעות שינוי הגדרות המכשיר או הדפדפן, וכן באמצעות פנייה לאתרים של הצדדים השלישיים הרלוונטיים כמו:

https://www.google.com/policies/privacy

או www.facebook.com/policies/cookies

 בנוסף, ביכולתך לפנות לאתרים כמו:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu

מידע נוסף על אפשרויות לחסום איסוף מידע באמצעות שירותי Google ניתן למצוא כאן:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout    וכאן:  https://adssettings.google.com

ועל אפשרויות לחסום איסוף מידע באמצעות שירותי TikTok ניתן למצוא כאן: https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/en

7.         אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר

7.1       בכפוף לדין, נהיה רשאים לשלוח לך חומרים פרסומיים הנוגעים לשירותים, מוצרים ופעילויות שלנו ו/או של צדדי ג’ שאנו משתפים איתם פעולה כולל פרסום מותאם אישית באמצעים שונים לרבות אמצעי הקשר שמסרת, דואר אלקטרוני ו SMS.

7.2       באפשרותך לבקש להימחק מרשימת התפוצה באמצעות פנייה למוקד השירות בכתובת הדוא”ל  [email protected] ו/או באמצעות אפשרות ההסרה שתופיע בדיוור עצמו.

7.3       מובהר, כי במקרים מסויימים, יכול שנהיה מחויבים על פי דין לשלוח לך הודעות, גם ללא הסכמתך או לאחר שביקשת להימחק מרשימת התפוצה.

8.         זכויותייך במידע

בכפוף להוראות הדין, הנך זכאי לבקש לעיין ו/או לשנות או לתקן אי דיוקים או שגיאות במידע אישי שנאסף עליך על ידי החברה. במקרים מסוימים ניתן לבקש למחוק מידע נוסף אודותיך. כדי לבקש את הנ”ל, נא צור עמנו קשר בכתובת הדוא”ל [email protected].

9.         אבטחת מידע והצפנה

אנו נוקטים באמצעי אבטחה העומדים בסטנדרטים המסחריים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע האישי שנמסר לנו, החל במהלך העברתו, לאחר קבלת המידע האישי ובכל תקופת החזקתו ברשותנו. למרות האמור לעיל, העברת כל מידע באמצעות האינטרנט או כל אמצעי אלקטרוני אחר אינה בטוחה לחלוטין. בהתאם לכך, איננו יכולים להבטיח את בטיחות מלאה של המידע האישי המועבר אלינו. כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג’ עקב חדירה כאמור. יובהר כי גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים כגון שמירה על סיסמא ושם משתמש לאזור האישי שלך, החלפת הסיסמא מעת לעת, שימוש באמצעים נגד וירוסים, עדכון תוכנה וכדומה.

10.       קטינים

ערד טקסטיל אינה אוספת במכוון מידע אישי אודות משתמשים שגילם מתחת לגיל 18. ככל שהנך מתחת לגיל 18 ו/או אינך רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אתה נדרש לקבל את הסכמת הוריך או אפוטרופוס שלך לאיסוף המידע האישי שלך המתואר במדיניות הפרטיות. במידה ונחשפת לכך שמשתמש מתחת לגיל 18 נרשם לשירותים ללא אישור כאמור, הנך מתבקש להודיע לנו על כך ללא דיחוי.

11.       הודעות בדבר שינויים

ערד טקסטיל שומרת על זכותה לערוך מעת לעת שינויים במדיניות זו. בכל עת תופיע באתר מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה המעודכנת שלנו.

12.       צור קשר

אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור קשר בכתובת הדוא”ל [email protected].

ערד תעשיות טקסטיל בע”מ