Arad Textile Logo

סל הקניות ריק

מגבות למספרות

Smart Towel - לראשונה בישראל, מגבות למספרות המגבת המקצועית למספרות - מגבת חכמה, בטכנולגיית אל-כתם עמידה בפני רוב סוגי הכתמים!

ניתנת לכביסה באמצעות חומרים מלבינים דוגמת כלור ואקונומיקה.

הרכישה במארזים של 10 יחידות !

לאור ניסיוננו, לבחירתכם 3 מוצרים שונים. באמצעות מדידת גודל המגבות בהן אתם עושים שימוש כיום והמשקל תוכלו לדעת טוב יותר מה המוצר שמתאים לכם.

מגבות למספרות

Smart Towel - לראשונה בישראל, מגבות למספרות המגבת המקצועית למספרות - מגבת חכמה, בטכנולגיית אל-כתם עמידה בפני רוב סוגי הכתמים!

ניתנת לכביסה באמצעות חומרים מלבינים דוגמת כלור ואקונומיקה.

הרכישה במארזים של 10 יחידות !

לאור ניסיוננו, לבחירתכם 3 מוצרים שונים. באמצעות מדידת גודל המגבות בהן אתם עושים שימוש כיום והמשקל תוכלו לדעת טוב יותר מה המוצר שמתאים לכם.